نام مرکز
مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک خاوران
شماره ثابت
02133856868
شماره 24 ساعته
41787
لینک آپارات
طول جغرافیایی
35.55
عرض جغرافیایی
51.57
خدمت مرتبط
مراکز معاینه فنی سبک و سنگین
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
19:00:00
ساعت شروع به کار
07:30:00
موبایل مدیریت
02133856868
نام مدیریت
حسین متین فرجام
شهر
تهران
استان
تهرانگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد