نام مرکز
مرکز معاینه فنی خلیج فارس
شماره ثابت
۰۹۱۲۸۴۴۱۸۲۶
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
31.88
عرض جغرافیایی
54.39
خدمت مرتبط
مراکز معاینه فنی سبک و سنگین
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
۰۹۱۲۸۴۴۱۸۲۶
نام مدیریت
معاینه فنی خلیج فارس یزد
شهر
یزد
استان
یزدگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد