نام مرکز
مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین پایانه بار
شماره ثابت
۰۳۵۳۷۲۳۴۴۰۵
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
31.84
عرض جغرافیایی
54.41
خدمت مرتبط
مراکز معاینه فنی سبک و سنگین
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
۰۳۵۳۷۲۳۴۴۰۵
نام مدیریت
شهر
یزد
استان
یزدگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد