نام مرکز
مرکز معاینه فنی شماره 6
شماره ثابت
08338263851
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
34.36
عرض جغرافیایی
47.08
خدمت مرتبط
مراکز معاینه فنی سبک و سنگین
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
08338263851
نام مدیریت
مجید محمدی
شهر
کرمانشاه
استان
کرمانشاهگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد