نام مرکز
مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک و موتورسیکلت آبشناسان
شماره ثابت
02144451269
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
35.77
عرض جغرافیایی
51.34
خدمت مرتبط
مراکز معاینه فنی سبک و سنگین
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
07:00:00
موبایل مدیریت
02144451269
نام مدیریت
اصغر مهدیان نیا
شهر
تهران
استان
تهرانگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد