نام مرکز
معاینه فنی بهمن یاد خوزستان
شماره ثابت
06136221030
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
32.05
عرض جغرافیایی
48.88
خدمت مرتبط
مراکز معاینه فنی سبک و سنگین
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
06136221030
نام مدیریت
حسین آدامون
شهر
شوشتر
استان
خوزستانگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد