نام مرکز
معاینه فنی مکانیزه کنگان
شماره ثابت
09127443622
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
28.95
عرض جغرافیایی
50.87
خدمت مرتبط
مراکز معاینه فنی سبک و سنگین
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
09127443622
نام مدیریت
شیرمحمدی (بوشهر)
شهر
بوشهر
استان
بوشهرگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد