نام مرکز
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد ۴۴۲۶۲۵
شماره ثابت
۳۴۲۴۸۸۱۷ - ۳۴۲۴۸۸۱۲ ۰۴۴
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
39.29
عرض جغرافیایی
44.50
خدمت مرتبط
مراگز پلیس + 10
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
۳۴۲۴۸۸۱۷ - ۳۴۲۴۸۸۱۲ ۰۴۴
نام مدیریت
شهر
ماكو
استان
آذربایجان غربیگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد