نام مرکز
معاینه فنی آزادی
شماره ثابت
051۳۶۶۵۵۰۰۵
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
36.24
عرض جغرافیایی
59.62
خدمت مرتبط
مراکز معاینه فنی سبک و سنگین
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
051۳۶۶۵۵۰۰۵
نام مدیریت
معاینه فنی آزادی مشهد
شهر
مشهد
استان
خراسان رضویگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد