نام مرکز
کد 3621 مخصوص خودروهای سبک
شماره ثابت
01133032395
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
36.51
عرض جغرافیایی
53.12
خدمت مرتبط
مراکز معاینه فنی سبک و سنگین
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
01133032395
نام مدیریت
اسمعیل حدادیان
شهر
ساری
استان
مازندرانگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد