نام مرکز
مرکز معاینه فنی جهانی (شیراز)
شماره ثابت
۰۷۱۳۷۲۳۸۰۰۵
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
29.53
عرض جغرافیایی
52.62
خدمت مرتبط
مراکز معاینه فنی سبک و سنگین
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
۰۷۱۳۷۲۳۸۰۰۵
نام مدیریت
شهر
شیراز
استان
فارسگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد