نام مرکز
مركز معاینه فنی خسرو شاه (تبریز)
شماره ثابت
04132440771
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
37.96
عرض جغرافیایی
46.05
خدمت مرتبط
مراکز معاینه فنی سبک و سنگین
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
04132440771
نام مدیریت
شهر
تبریز
استان
آذربایجان شرقیگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد