نام مرکز
مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین جنت آباد
شماره ثابت
02144456062
شماره 24 ساعته
41787
لینک آپارات
طول جغرافیایی
35.74
عرض جغرافیایی
51.31
خدمت مرتبط
مراکز معاینه فنی سبک و سنگین
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
19:00:00
ساعت شروع به کار
07:30:00
موبایل مدیریت
02144456062
نام مدیریت
حمید معصومی
شهر
تهران
استان
تهرانگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد