نام مرکز
اتو سرویس نظری
شماره ثابت
09137705032
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
32.94
عرض جغرافیایی
50.13
خدمت مرتبط
کارواش,مراکز تعویض پلاک,مکانیکی و جلوبندسازی,تعویض روغنی و آپاراتی
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
09137705032
نام مدیریت
شهر
فریدون شهر
استان
اصفهانگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد