نام مرکز
هاشمی
شماره ثابت
09151633645
شماره 24 ساعته
لینک آپارات
طول جغرافیایی
32.87
عرض جغرافیایی
59.23
خدمت مرتبط
باتری سازی و دیاگ,تعویض روغنی و آپاراتی,مراکز تعویض پلاک,مکانیکی و جلوبندسازی
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
00:00:00
ساعت شروع به کار
00:00:00
موبایل مدیریت
09151633645
نام مدیریت
شهر
بیرجند
استان
خراسان جنوبیگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد