نام مرکز
مرکز معاینه فنی خودروهای سبک ایران خودرو (نمایندگی 5062)
شماره ثابت
02144985650
شماره 24 ساعته
41787
لینک آپارات
طول جغرافیایی
35.72
عرض جغرافیایی
51.13
خدمت مرتبط
مراکز معاینه فنی سبک و سنگین
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
17:00:00
ساعت شروع به کار
07:30:00
موبایل مدیریت
02144985650
نام مدیریت
داریوش گودرزی
شهر
تهران
استان
تهرانگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد