نام مرکز
مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک ابوذر
شماره ثابت
02144907719
شماره 24 ساعته
41787
لینک آپارات
طول جغرافیایی
35.70
عرض جغرافیایی
51.20
خدمت مرتبط
مراکز معاینه فنی سبک و سنگین
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
19:00:00
ساعت شروع به کار
07:30:00
موبایل مدیریت
02144907719
نام مدیریت
محمد رضائی زارع
شهر
تهران
استان
تهرانگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد