نام مرکز
مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروی امام رضا (ع)
شماره ثابت
02133855600
شماره 24 ساعته
41787
لینک آپارات
طول جغرافیایی
35.57
عرض جغرافیایی
51.54
خدمت مرتبط
مراکز معاینه فنی سبک و سنگین
عکس
تایید شده
تاریخ اتمام نمایش
ساعت خاتمه به کار
20:00:00
ساعت شروع به کار
07:30:00
موبایل مدیریت
02133855600
نام مدیریت
حسین متین فرجام
شهر
تهران
استان
تهرانگالری مرکز در زیر نمایش داده می شود

طراح : سیستم های هوشمند ایران زمین

© 2020   تمامی حقوق وب سایت محفوظ و در اختیار راننده اپ می باشد